El dijous 19 de desembre va realitzar-se el plenari corresponent al mes però en data avançada per les festivitats nadalenques. La nostra regidora Paula Cerdà va traslladar un total de dos preguntes al plenari i set precs provinents des dels integrants de la Coal·lició Compromís per Vinaròs i altres traslladades per la ciutadania.

PREGUNTES:

1)Quan té previst l’Ajuntament convocar de nou el Consell de Festes? L’última vegada que va convocar-se va ser fa quasi set mesos.

– Resposta del senyor Alcalde: pren nota el regidor.

2)Quines actuacions té previstes l’equip de govern per a evitar l’ús de tovalloletes humides? Aquestes són causants de gran quantitat d’embussaments als edificis de la població i també són un problema mediambiental per aparèixer després flotant per la mar.

– Resposta del senyor Alcalde: recorda la realització de campanyes de conscienciació social per mitjans de comunicació diversos durant la legislatura anterior però que miraran de reforçar-ho un altre cop.

PRECS:

  • La necessitat d’asfaltar el Carrer Batallola (Zona Saldonar) ja que hi ha gran quantitat de clots i forats i suposen un gran perill per a conductors de bicicletes i motos.
  • La instal·lació de més contenidors de recollida selectiva de residus els dies que hi ha mercat ambulant del Dijous per a facilitar el reciclatge de residus i reduir l’impacte mediambiental que suposen aquests quan bufa el vent i apareixen al riu, a la pineda i a la mar.
  • La reparació del Carril Lúdic de la Carretera Morella en ambdós carrils.

  • L’asfaltat del Carrer Botànic Cavanilles per la presència de gran quantitat de clots i forats als accessos dels comerços i naus.

  • La reparació i canvi de la gran quantitat de rajoles trencades al Passeig Marítim pel perill que suposen per als vianants com per l’impacte visual negatiu que suposa per als visitants.
  • L’actuació per a millorar la marquesina de la parada d’autobusos del Parc de les Catalinetes. Aquesta es suposa que és la parada principal de referència a la població i les dimensions i estat en el qual es troba no són suficients per a resguardar als passatgers i respectius equipatges, i encara menys quan la meteorologia és adversa.
  • Els veïns de la Colònia Europa preguen si es pot explicar els avenços en la intervenció amb la veïna que ha construït el mur de pneumàtics.