Propostes

ÀREA ECONÒMICA

Compromís amb Promoció de la autoocupació, economia social, noves activitats i el suport a l’empresa

Programa ”Nova Empresa” per a emprenedors. Els eixos bàsics del programa es centren en l’acompanyament en la creació de noves empreses, i el suport a la petita i mitjana empresa. També es tracta la promoció de l’economia social.

Programa ”Integra Dona” per a dones aturades i amb responsabilitats familiars. Amb pràctiques en empreses locals remunerades i creació d’una borsa específica per a dones.

Centre Virtual de Gestió d’ajudes i subvencions. Aconseguir que tots els empresaris i/o  emprenedors puguen accedir a través d’internet d’una manera ràpida i fàcil a una informació actualitzada en matèria d’ajudes i subvencions convocades per qualsevol organisme, amésde proporcionar un assessorament adequat al ciutadà, que facilite l’accés a les mateixes.

Jornades de promoció de carns blanques. Englobarem una serie de accions encaminades a convertir-se en un motor dinamitzador econòmic de la ciutat (Forums, xarrades, gastronomia, fires sectorials, etc)

Compromís amb el Mercat Municipal

Campanyes de sensibilització per ser referent en la compra quotidiana i de proximitat. El Mercat ha de ser l’eix referencial de la gastronomia local, dinamitzant la ciutat promovent el comerç local i motor econòmic.  La informació de les ofertes i activitats del Mercat accessible a tot el món estan present a les xarxes socials.

Compromís amb el turisme familiar, cultural i gastronòmic

Adequació de les platges i cales i el seu entorn. Actuacions com posar baranes, millorar els accessos, posar papereres i netejar l’entorn. Construcció de la passarel·la del riu Servol.

Promoció dels atractius turístics de la ciutat. Oferta de visites guiades al Santuari de la Misericòrdia i el Poblat Ibèric, Arxiprestal, campanar, i catacumbes. Viatges amb barca per veure el nostre litoral fins arribar al Delta de l’Ebre. Senyalització de rutes culturals per dins del poble: la ruta de les xemeneies, la del segle XIX, cases senyorials, etc. Rutes dels arbres, aprofitant el catàleg les dissenyarem. Rutes de les construccions en pedra en sec, i la ruta botànica. Totes les iniciatives aniran encaminades a conèixer el nostre patrimoni i reforçar el comerç i la gastronomia local.

Wifi gratuït a l’Hospital i a la Platja del Fortí i Fora Forat, per donar accés a la xarxa  d’internet tant als vinarossencs com als visitants.

Col·locació de taquilles a la platja del Fortí. Per a oferir un servei més a la platja del Fortí i gaudir de la platja en les pertinències segures.

ÀREA CULTURAL

Compromís amb el Patrimoni

Digitalització i posada en línia de la documentació de l’Arxiu Municipal, aprofitant les subvencions que ofereix l’Administració. Establir millors horaris per a l’Arxiu i la Biblioteca sobretot en època d’exàmens.

Conservació dels edificis comprovant que estan protegits, l’instrument urbanístic de protecció de Béns i Espais protegits ho marca el Pla General. Repassarem les fitxes dels elements catalogats i comprovarem el seu nivell de protecció (integral, parcial, ambiental)

Revisarem el Catàleg de Bé d’Interès Cultural (BIC) i el de Bé de Rellevància Local (BRL).

Redactar un reglament per a les actuacions en les cases del centre històric i obrir una línia d’ajudes per als propietaris per fer la seua restauració.

No s’estima el que no es coneix. Encetarem campanyes per a la divulgació del nostre  patrimoni,  amb la realització de tallers didàctics per conèixer el patrimoni del nostre poble. Procurarem que els BICs, tant de titularitat pública com privada, tinguen un regim de visites, com estableix la Llei (al menys qutre dies al mes)

Adequació d’un local per a museu, sense caure en inversions faraòniques.

Compromís amb la Cultura i Tradicions

Concurs de grafitis amb temàtica, a parets de propietat municipal.

Ampliació de l’horari de la biblioteca municipal en època d’exàmens.

Crear un espai amb dos sales insonoritzades per assajarels grups de música, autogestionades pels mateixos i ampliable a més sales si hi ha moltes sol·licituds. Hem pensat que el lloc més idoni per ubicar aquest local és l’edifici de l’antic Col·legi Sant Sebastià, on s’ubica l’Escola de Música. D’aquesta manera aconseguirem tindre integrada bona part de la música del poble en un mateix edifici.

Compromís amb el jovent

Creació d’un Local d’assaig de grups de música,

Creació d’un local d’oci d’ús per a joves de 12 fins a 16 anys, el qual servirà com a punt de trobada per als joves en cap de setmana amb la instal·lació de billars, futbolins, maquines recreatives, jocs de taula, etc.

Compromís amb les festes del poble

Avançar l’horari d’inici de la Cavalcada de Reis,

Crear el Parc Infantil de Pasqua, en les instal·lacions del poliesportiu adequar les pistes per a fer jocs, tallers didàctics, i activitats de lleure.

Potenciar les Festes de Sant Joan i Sant Pere, en l’ampliació de l’oferta en concerts tant en música en valencià, com en grups locals i comarcals. Fomentar la participació de les entitats del poble. Descentralitzar les activitats de les festes, ampliarem les ubicacions dels actes que es fan durant tots els dies.

Dedicarem les Festes d’Agost per a donar a conèixer les festes tradicional de la nostra cultura, dies dedicats a les danses tradicionals, música popular, concentració de Dracs, mostra de fanalets, correfocs, etc.

Compromís amb l’educació

Transport gratuït d’autobús per als alumnes de l’ESO de menys de tres kilòmetres de distància.

Ampliació de les places de l’Illa Esports,

ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT

Compromís amb el nostre poble

Protegir i salvaguardar l’entorn del Santuari de la Misericòrdia de les construccions. Dins del Pla Especial de l’Ermita aplicarem les transferències d’aprofitament, transferint l’edificabilitat al PAI de la Closa.

Compromís amb el Medi Natural

Via Verda pel costat del Riu Servol fins el Puig de la Misericòrdia,

Implantar el sistema de faroles amb plaques solars, començant pels carrers de la zones de la Costa Nord i Sud i rotondes. Instal·lació de plaques solars als edificis públics per a fer autoconsum.

Canvi dels sistemes d’il·luminació dels edificis singulars, per llums més eficients (LED) i en una programació eficient de les hores de funcionament.

Reducció del IVTM ( Impostos de Vehicles de Tracció Motor) als vehicles,

híbrits, elèctrics i biogàs, depenent del seu nivell de contaminació.

Implantació del contenidor de matèria orgànica, negociar amb l’empresa concessionària la posada en funcionament del 5é contenidor.

Col·locació de contenidors per a la recollida d’olis per al seu reciclatge, ja sigui per iniciativa de l’Ajuntament o bé, en la firma d’un acord, per exemple en la Oil Free Fundation.

Creació del Consell Municipal de Medi Ambient, format per tots els grups municipals i per tots els agents socials implicats en aquests temes. Aquest Consell serà el què marcarà les línies a seguir en l’àrea de Medi ambient sent vinculant les seues propostes.

Posarem en marxa el Pla Integral de Gestió Medi Ambiental de Vinaròs. En l’apartat de prevenció d’incendis forestals, cremes agrícoles i celebracions festives a l’aire lliure, redactarem i aprovarem  el P.L.P.I.F (Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals).

Construcció de torradors habilitats i homologats a la zona de l’ermita, consensuada amb la Conselleria de Governació per la seua ubicació i model

Instal·lació de difusors d’aigua a les aixetes i sistemes d’estalvi d’aigua, en tots els edificis públics, escoles i campanya municipal.

Estem adherits al Pla d’Acció de Energies Sostenibles (PAES) dins del Pla d’Alcaldes pel Medi Ambient. Però l’actual govern municipal, no s’ha preocupat d’actualitzar les medicions obtingudes, ni de posar en marxa les mesures correctores, ni de aprofitar les possibles subvencions de l’Unió Europea, adjudicades ha aquest pla.

Adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima (Primera població del Baix Maestrat)   lo qual comporta una serie de subvencions i inversions.

Campanyes de promoció dels valors ambientals i estalvi energètic:

3R’s (Reduir, Reciclar, Reutilitzar), campanya de conscienciació ciutadana.

Estalvi d’aigua,

Estalvi energètic,

Contaminació acústica i lumínica,

Creació, revisió i actualització del següents catàlegs:

D’arbres singulars, monumentals, etc.
D’edificis singulars, de valor arquitectònic, o històric.
De construccions típiques, sequies, cases d’agricultor, construccions de pedra seca ( marges, cases de volta, corrals, etc), molins, etc.
De plantes endèmiques, protegides o de un valor singular.
De les restes dels antics pobladors d’aquestes contrades.

Posar en valor i promocionar els actuals senders com el GR-92, la ruta circular de l’Ermita, la ruta de Sol de Riu, i la ruta del barranc d’AiguaOliva.

Compromís amb la gent del camp

Cessió d‘un local per a reunions de les entitats relaciones amb el camp i sindicats.

Potenciar el Consell Local Agrari, dinàmic, participatiu. Aquest Consell serà el què marcarà les línies a seguir en l’àrea d’agricultura sent vinculant les seues propostes.

Donar prioritat al servei de vigilància al camp, amb la creació de la Brigada de Policia Rural, composada per un Oficial que coneixque el terme i tres agents amb patrulles de matí i tarde de dilluns a divendres. Situarem en un mapa digital d’ubicació de pous d’aigua, abocaments incontrolats, granges, per trobar-les ràpidament quan haja una alerta.

Campanyes de promoció i suport de la gent del camp i els seus productes,

Potenciar i canvi d’ubicació de la Fira Agrícola, amb l’exposició de productes artesans i autòctons, ampliant els stands relacionats en l’agricultura i ramaderia. Gimcana de tractors, activitats per a xiquets i joves.

Creació del bancs de terres, per aquelles persones que no poden treballar la seua terra i que es podria llogar per a cert temps, així les terres abandonades podrien donar rendiment. Seria una manera de iniciar un treball cultivant el productes de la terra i entrar en el mon laboral.

A més, és crearà el Mercat dels Productors periòdicament, on totes aquelles persones que opten al banc de terres tinguen una sortida del seu producte. El llaurador podrà vendre directament el seus productes a preus justos per al consumidor i el llaurador. Aplicant la idea del mercat tradicional ”jo ho produeixo, jo ho venc”. Promocionant les varietats autòctones (tomata de 40 dies, l’all de la cama llarga, la carxofes, etc), per a potenciar els bons sabors de les verdures i fruites.

Creació d’una brigada de manteniment per a l’entorn de l’ermita,  periòdicament faça un manteniment en aquesta zona, ja siga en poda dels pins, garrofers, carrasques i oliveres. Així mateix, com la neteja de la vegetació abundant que surt a causa de les  pluges per previndre el possible perill d’incendi.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Incrementar i millorar la gestió i planificació dels serveis socials que s’oferixen des de l’Ajuntament, apostant per fomentar les relacions entre les entitats socials, ONG´s, Centre de dia, Associacions, i col·lectius en exclusió social. I a més, com a prioritat  ampliarem en més personal el departament de Benestar social, per oferir un millor servei i atenció a les persones.

Creació d’una borsa de pisos socials, amb habitatges obtinguts per la negociació entre l’Ajuntament i les entitats bancàries. Buscarem habitatges procedents de desnonaments que porten més de dos anys buits i els dedicarem a lloguers socials, negociant amb les entitats bancàries corresponents.

Compromís amb els discapacitats

Crearem el Programa de Inserció Laboral de persones amb discapacitat (PILD)

Mediació entre el col·lectiu de discapacitats i les empreses per a que les empreses contracten un 2% de les seves plantilles amb persones amb disminucions, fomentant la integració social i laboral dels discapacitats físics, psíquics i sensorials en atur.

– S’aplicarà un 5% de persones amb discapacitat en les bases de contractació de serveis que es fan des de l’ Ajuntament. Vigilarem l’acompliment de les actuals lleis per a que preceptes tant importants com les quotes de reserva de llocs de treball es respecten, portant una política vigilant, activa i fins i tot sancionadora, per tal d’incrementar l’ocupació de les persones amb discapacitat i l’eliminació de les barres socials, comunicatives i físiques. S’actualitzarà les mesures de foment d’ocupació dels treballadors amb discapacitat, tant pel que als incentius econòmics de les empreses per a la contractació, com per les característiques dels contractes.

– Creació d’un Centre Especial d’Ocupació: destinat al manteniment de jardins. L’Ajuntament inclourà clàusules socials en concursos de jardineria d’empreses de la zona. Així mateix, se’ls cedirà el manteniment d’una determinada zona de jardins de Vinaròs.

Cursos d’habilitats socials i formació prelaboral: centrats en la preparació a l’accés del mercat laboral.

Formació ocupacional: Realització de cursos dirigits específicament a aquest col·lectiu, en matèries com jardineria, informàtica, administració…

Vinaròs 100% accessible:

Eliminació de forma progressiva de les barreres arquitectòniques en els edificis i espais públics (plataforma per pujar a l’ajuntament, dependències policials, entrada a les dependències de Benestar Social i al despatx de la regidora). Vigilarem per a que tots els habitatges de nova creació siguen accessibles per a totes les persones (entrades als edificis, ascensors amples). Dotarem d’una subvenció del 50% del cost per a les adaptacions necessàries per facilitar l’entrada als edificis ja construïts, per a mantenir la convivència amb els majors i també amb els membres amb algun tipus de discapacitat.

Creació d’un grup d’assessorament per al departament de planificació urbanística, composat per persones amb discapacitat sensorial i física, per tenir en compte al col·lectiu de persones grans i amb mobilitat reduïda, alhora de dissenyar nous espais públics (jardins, places, carrers, …)

Col·locació d’un aparell de jocs en tots els parcs infantils per a discapacitats. Estem parlant de 8 a 10 parcs infantils en tot el poble

Creació de la Targeta Taronja. Una targeta que va dirigida a tots els discapacitats psíquics i als discapacitats físics i sensorials amb una avaluació igual o superior del 65% i el seu acompanyant. A més, podran ser beneficiaris les persones dependents i el seu acompanyant. Aquestos podran viatjar gratuïtament en la línia local d’autobusos que fa el trajecte de la Costa Nord i Sud, Hospital i Centre comercial del Mediterrani, així, com la línia regular que va de Vinaròs fins Benicarló i Peníscola.

Compromís amb les persones grans

Ampliació del Servei d’Atenció a Domicili

– Assistència en urgències mèdiques (gestionant-los l’assistència del metge al seu domicili en cas de necessitat o el trasllat del malalt al centre de salut o hospital).

– Ajuda per a realitzar canvis posturals.

– Assistència per a resoldre tots aquells petits problemes fins i tot domèstics (hem pensat alguna vegada com dos ancians que viuen sols poden pujar l’ampolla de butà al tercer pis)

– Ampliarem l’oferta de serveis a la gent gran per millorar la seva qualitat de vida, permetent a les persones grans d’envellir a casa.

– Assistència continuada les 24 hores del dia.

– Potenciarem el voluntariat per a la realització de tasques de suport a la gent gran.

Creació d’una borsa de voluntariat per a majors i discapacitats. Unes de les tasques que poden oferir els voluntaris són les visites a domicilis, passejades, acompanyament per a comprar, anar a la platja, etc. En definitiva, tasques de suport i acompanyament.

Ampliar l’aportació econòmica al Programa Menjar Solidari. Actualment s’oferixen 50 menús x 365 dies mínim 1 mes i màxim 3 mesos, i creiem que és insuficient per a la quantitat de persones que podem arribar. Els tècnics són els que elaboren els llistats i ho faran conjuntament amb altres associacions  per a que no es solapin uns i altres. Se seguirà amb els mateix sistema on l’usuari va  amb un tiquet a l’empresa de càtering per evitar així haver de desplaçar-se a un local de menjador a la vista de tots els ciutadans i així protegir la seva intimitat.

Ampliar l’aportació econòmica al Programa Menjar a casa, donant la màxima difusió entre les persones que podran accedir com són els majors de 65 anys i persones majors de 60 anys en situació de dependència i majors de 18 anys amb discapacitat.  que convisquin amb la persona major de 65 anys vinarossenc L’objectiu del programa és que aquestes persones, que són grans o que tenen alguna dependència o dificultat de mobilitat, rebin una òptima alimentació sense necessitat de moure de casa.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS I GOVERNACIÓ

Compromís per donar un bon servei al ciutadà

Aplicar una Política Participativa, en la qual el ciutadà siga el protagonista de les decisions municipals. Escoltar a la gent per saber el que fa falta al poble és l’eina que aplicarem, posant tots els recursos dels que disposa l’ajuntament per a donar una resposta als xicotets o grans problemes quotidians. Aplicar una política de baix cap a dalt, és la forma que tenim de governar el nostre poble, per que estem al servei dels vinarossencs. Posar a l’abast del ciutadà amb jornades explicatives i d’informació de com es crea i es desenvolupa el Pressupost Municipal, posant en pràctica la Campanya Pressupost Participatiu.

No privatitzarem el servei de neteja d’edificis públics. Dotarem de personal el servei cobrin les baixes per malaltia en 48 hores. Escoltarem els suggeriments de les netejadors per optimitzar el servei.

Ampliació de la plantilla en l’àrea de Benestar Social, per oferir un millor servei d’atenció i gestionar les demandes amb més agilitat.

Millorarem l’Oficina d’atenció i informació al ciutadà, ficant a l’abast tots els recursos, per no haver de suportar cues en les tramitacions (inscripcions l’Illa, beques), ampliant l’horari d’atenció per la tarde un dia a la setmana.

En l’aspecte d’optimar els recursos, renunciaré als dos càrrecs de confiança de l’alcaldia i al cotxe oficial de gama alta, privilegis que des de fa molt temps tots els alcaldes han tingut.

Creació d’una borsa d’empreses locals que per sistema de rotació oferirem l’actuació a realitzar amb el cost que indiquen els tècnics.

Creació d’una base de dades dels productes i subministraments més utilitzats a les diferents àrees de l’ajuntament, per tal que les empreses locals puguin oferir els seus productes i l’ajuntament tindre uns millors preus.

Concurs públic d’una cafeteria al Poliesportiu Municipal amb el mateix sistema que altres instal·lacions.

Concurs públic d’una cafeteria al local d’oci de 12 fins a 16 anys amb el mateix sistema que altres instal·lacions.

Recuperarem els servei de vigilància de la Zona Blava i la gestió dels Pàrquing soterrats  Municipals. Implantació de la primera 1/2 hora GRATUÏTA en la zona blava i pàrquing. Eliminació de la zona de pagament d’Estacionament d’estiu (zona carabassa)

Habilitar una zona per a aparcaments de camions, atenem les demandes dels professionals del sector del transport en quan a la necessitat real d’habilitar un espai on es puguen estacionar els camions i vehicles de gran tonatge, per les molèsties que ocasionen als veïns de les zones urbanes on actualment estacionen.

Compromís amb gobernació

Campanyes de Control, mitjançant la creació de una brigada especialitzada de

la policia local:

◦ Abocaments incontrolats.
◦ Fuges d’aigua.
◦ Pous il·legals
◦ Abocaments industrials.
◦ Control de camins rurals
◦ Control de terrenys abandonats i de finques catalogades com a rústiques que és dediquen a altres activitats ( acumulacions de restes,etc).

Compromís amb les xicotetes accions municipals

Creació de la brigada rapida. Composada per un pintor, un electricista, dos obrers, un fuster,  un xofer, que donaran resposta en 48-72 hores en els xicotetes incidències (voreres, asfalt, lavabos, col·legis públics, instal·lacions esportives, edificis municipals, parcs infantils). Resposta al ciutadà per mòbil per informar-li com es resolt la incidència.

Recuperar els serveis municipals:

Brigada Verda,  utilitzant els vehicles i ferramentes propis municipals.

Brigada d’asfalt “parxeo”, amb asfalt en fred, tant per als camins rurals com per a les vies urbanes.

Neteja de platges, utilitzant el vehicle propi municipal i contractant a persones majors de 55 anys o amb exclusió laboral acollint-nos als programes existents.

Creació del Banc de donacions d’arbres monumentals i d’especial rellevància o palmàcies. S’ubicaria en terrenys públics (Pou de Mangrano, o davant ITV). Identificar cada donació amb el seu donant i avisar al donant on i quant es va a plantar.

Instal·lació d’un sistema d’ombratge per a zones de jocs infantils, amb la participació de totes les empreses locals de tendals les quals amb un pressupost assignat (10.000€ aprox.) han de dissenyar, muntar i desmuntar els tendals segons en l’època de l’any. Els parcs infantils a instal·lar són Catalinetes, Depuradora, Corts Valencianes i Plaça Espanya( Llagosti).

Creació d’una xarxa de Pipicans, adequats a les necessitats dels gossos, integrats a l’entorn, fàcils de netejar i de baix manteniment. Estarien ubicats en C/ Cervantes, Plç. Llagosti, Plç. 1 de Maig, Fora Forat (Pins), Plç. Corts Valencianes, Plç. Hort dels Escribanos, C/ Muralla, C/ Joan XXIII, C/ Mª Auxiliadora, Front Ecoparc.

Actuacions de vigilància, neteja, asfaltat, enllumenat i manteniment de vies en la Colònia Europa. I col·locació d’una barana i ampliació del pont de la Platja del Clot.

Actuacions amb asfalt i voreres als camins que van des de la zona urbana fins la N-340 de les zones de la Costa Nord i Sud. FALTA SABER EL NOM DELS CARRERS

POLÍTICA PARTICIPATIVA

Compromís amb els vinarossencs

Domènec Fontanet, afirma que els dos regidors del Grup Municipal treballem per fer una política propera al ciutadà, escoltant els  problemes quotidians grans i xicotets de la nostra ciutat, perquè ens creiem que estem al servei de la gent del poble, traslladant els seus problemes i suggeriments. Podeu comptar amb la gent de Compromís, perquè tenim un compromís amb vosaltres, vinarossencs i vinarossenques, millorar la nostra ciutat fent-la més bonica, més humana