• Paula Cerdà, qui va presentar la proposta, va aconseguir els suports dels regidors de TSV i PSOE.

Després de la manifestació viscuda a València el passat 14 de febrer, on Vinaròs va estar representada, la crisi del sector agrícola i granader ha continuat activa amb la realització de noves mobilitzacions en altres parts del territori valencià i espanyol. La situació crítica d’aquest sector ha motivat al col·lectiu de Compromís per Vinaròs a presentar al passat plenari de febrer una moció urgent amb la qual traslladar al consistori la problemàtica que també afecta als agricultors de Vinaròs al plenari.

L’objectiu de la proposta parteix de la situació d’abandonament que hi ha al camp de cultiu valencià (la Comunitat Valenciana és líder en superfície agrària abandonada), la falta de relleu generacional o el descens de la renda agrària en els últims anys. A més a més, l’aprovació contínua de tractats internacionals per quasi tots els partits espanyols (com el de Sud-Àfrica, l’aprovat a meitat de febrer amb Vietnam o fins i tot el veto rus que impedeix la comercialització a Rússia dels productes valencians) posa en perill la sortida i comercialització de productes cultivats al nostre territori respecte els que s’importen d’altres països amb pitjors condicions fitosanitàries i diferències en la comercialització.
Compromís, qui ha estat defenent la protecció dels cultius valencians en els diferents estaments institucionals, ha apostat mitjançant aquesta moció per l’arbitratge i defensa de les explotacions agropecuàries valencianes a Europa, la demanda d’un sistema retributiu més just per a la gent del camp i que siguen partícips d’aquests canvis tant la Conselleria d’Agricultura com el govern espanyol.

Així mateix, la moció reclamava que els polítics representats a la Comissió Europea defenguen els canvis necessaris per a que els productes importats de l’estranger complisquen les mateixes condicions sanitàries com els produïts al nostre territori com, per exemple, el tractament en fred dels aliments, la inspecció del material vegetal que s’introdueix, la prohibició de productes tractats amb productes fitosanitaris prohibits a la UE, la demanda de l’etiquetatge de tots els productes importats o els canvis en la normativa necessaris per a que s’establisquen preus dignes per a l’agricultor.