Hem vist que a la plaça Mª Conesa estan fent les obres d’adequació del entorn en dita plaça i havien quatre palmeres del Catàleg d’Arbres Monumentals. Tres d’elles han mort pel Morrut Roig i la que queda esta en tractament.

Tos els arbres del Catàleg tenen un perímetre de protecció, en el cas de les palmeres de 13 mts. Dins d’eixe perímetre no es pot fer ni excavacions ni obres que puguin afectar-les o tapar-les.

La palmera que encara queda esta amb totes les arrels als aire.

LES PREGUNTES SON:

S’ha informat i demanat permís a la Conselleria de l’afectació de les obres a dita palmera.? Tal com diu l’articulat 11.2 de la llei 4/2006

S’ha informat a la Conselleria que s’han tret les palmeres mortes?.

Per quer no ha demanat un acord de plenari per actuar en la palmera que ens queda tal i com diuen els articles 11.1 i 11.4 de la llei 4/2006?.

Vostè creu que la palmera que queda esta sent tractada amb totes les mesures, per a la seva conservació.?

Per que fem un Catàleg d’arbres Monumentals, si l’ajuntament es el primer en no respectar-ho

Després del passat plenari del mes de Febrer en el qual vam demanar i es va aprovar una comissió informativa sobre la llicencia del Castor. I de la comissió d’urbanisme el passat dia tres de Març. En la qual vam demanar diversa documentació que li recordo ara:

Copia de la sentencia d’anul·lació de la llicencia.

Acta de la comissió de govern on s’aprova la llicencia.

Informes que van servir de base per l’atorgament de dita llicencia. Tant urbanístics, jurídics, mediambientals, paisajistics d’activitat i d’altres si es el cas.

Informes emesos per la o les conselleries corresponents, si no hi han d’informes que es faci constar.

I les al·legacions presentades per l’ajuntament en el recurs contra la sentencia d’anul·lació de la llicencia.

Pregunta:

Sap vostè quan ens entregaran o diran a on tenint que anar a arreplegar-la aquesta documentació.

Sap vostè quan estarà en marxa la comissió informativa.

Comprenc que es molta la documentació demanada, si veu que trigarà molt, li podem demanar al Sr Jordi Romeu que ell la tenia tota a sa casa, com va dir el passat plenar