A continuació s’exposen les preguntes i precs fets per la nostra regidora Paula Cerdà en aquest plenari:

Diversos membres de Compromís per Vinaròs hem rebut múltiples preguntes, precs, etc. sobre la contaminació acústica, sobre l’excés de soroll i la conciliació entre les activitats de lleure (música ambiental, concerts, activitats a l’aire lliure, a cobert, etc.) amb el descans dels veïns de Vinaròs i dels visitants. Per tot això pregunto:

  • Quantes denúncies s’han formalitzat davant de la Policia Local en els últims 2 anys (2018-2019), per possible vulneració de les normes (ordenança municipal, llei valenciana, estatal, etc.) sobre contaminació acústica? Desglossada per zones: ◦ Passeig Fora- Forat, Avinguda Jaume I.                                              ◦ Passeig Marítim.                            ◦ Centre Urbà.                                  ◦ Zona de l’Hotel RH Vinaròs Playa.
  • Quantes de les anteriors han suposat obertura d’expedient informatiu?
  • Quants dels expedients han significat sanció econòmica?
  • Quantes de les citades denúncies dels últims 2 anys s’han traslladat a la Policia Autonòmica que és la responsable en aquests temes?
  • Quines mesures ha aplicat aquest Ajuntament per a eliminar o reduir de manera considerable els problemes de contaminació acústica a Vinaròs, per al compliment de l’ordenança municipal en Contaminació Acústica i sorolls al nostre poble ?
  • Quines mesures pensa prendre en el futur i quina cronologia tindran?
  • Quines mesures s’han pres per a eliminar o reduir al mínim la contaminació acústica en totes les festes organitzades per l’Ajuntament o en les que col·labora de manera fonamental (Festes majors, etc.)?
  • Quines mesures es pensen prendre en un futur i quina cronologia tindran?

També hem rebut altres preguntes sobre la N340a. Molts vinarossencs l’utilitzem amb més assiduïtat des que s’ha desviat la N340. Això fa que alguns camins que pugen a la mar fins a la carretera s’usen més. Però el problema està en el fet que són camins estrets i no caben dos vehicles. S’està pensant alguna solució des de l’equip de govern?

Un altre veí ens ha comentat que li agradaria saber quants diners s’han gastat en el “Pla de Protecció del Casc Històric” fins al moment, i quins beneficis directes té per a la gent del poble.

A més els veïns del carrer Almela Vives, ens han fet arribar, la necessitat de posar un espill per a facilitar la visibilitat per a la sortida de vehicles. Fins fa pocs dies no tenien la senyalització de carrer sense sortida, ara que ho han aconseguit, després de tant de temps, preguem que es col·loque un espill per a evitar possibles accidents.

La placa del concurs de cementeris encara no s’ha ficat i la va rebre l’Ajuntament el passat octubre. Preguem es fique per donar a conèixer que el Panteón Chillida es un dels millors monuments funerari d’Espanya.